Recepients of Ontario Volunteer Service Award

The following volunteers have contributed their time and efforts volunteering for the community through Rolia Cultural Association. Nominated by RCA, they have received the Volunteer Service Award from Government of Ontario.

2009

 • Allison Chen
 • Milo Lu
 • Tao Xue
 • Peng Chen
 • Frank Ding

  2010

 • Maya Zhou
 • Wei Rong
 • Edward Chen
 • Li Chen
 • Yang Yu
 • Jennifer Lin

  2011

 • Chen Zhou
 • David Pang
 • Hugh Li
 • Victor Han
 • Carol Ma
 • Jessica Zhang

  2012

 • Fan Gu
 • Bill Ying
 • Jason Niu
 • Joe Zhang
 • James Wu
 • Mike Tan

  2013

 • Jenny Wan
 • Yun Teng
 • Robert Wang
 • Lucia Li
 • Bill Xu
 • Richard Lu
 • Summer Zhang